opláštenie halových objektov, výstavba oceľových hál+421 / 915 874 596
SpäťÚvod / Realizácie / PPC ENERGY a.s. SO 06

PPC ENERGY a.s. SO 06 Bratislava

dátum realizácie: 15.11.2010

PPC ENERGY a.s. SO 06 Bratislava

Firma sa zaoberá kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla s využitím plynovej spaľovacej turbíny. Naša firma zabezpečila dodávku zastrešenia pre spaľovaciu turbínu, spaľovací kotol, parnú turbínu a výmenníkovú stanicu -  štyroch najzákladnejších častí procesu spaľovania.